Aanmelden gebeurt steeds door de school (lees: leraar) in kwestie. Diest Leert! wil maximaal ondersteunen in partnerschap en dus geen parallel circuit van ondersteuning opzetten. Onze ondersteuners zullen altijd eerst in gesprek met de school en de leraar (van een kwetsbare jongeren/volwassenen) gaan om de leernoden te concretiseren en de reeds geboden ondersteuning in kaart te brengen.

 

Hiermee willen we:

  • de leraar versterken in zijn rol als begeleider van leer- en ontwikkelprocessen
  • de lerende benaderen vanuit een vertrouwde context (namelijk de school)
  • geen kansen onbenut laten door een goede doorstroom van informatie
  • aandacht schenken aan de complexiteit die het ondersteunen van kwetsbare leerders met zich meebrengt.

 

 

 

 

Via dit formulier kan je als leraar/school een leerling/cursist registreren voor Diest Leert!.

Via dit formulier kan je als leraar/school een leerling/cursist registreren voor Aarschot Leert!.